ประกาศเกี่ยวกับการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน (การบ้าน). - นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2567 - นักเรียน ...ประกาศเกี่ยวกับการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน (การบ้าน). - นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2567 - นักเรียน ...เตรียมความพร้อม นักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 แผนกอนุบาลโรงเรียนอรรถมิตร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ดูแลก้าวแรกทางการศึกษาของนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ...F 15, 2023 —N 1, 2018 —โรงเรียนอรรถมิตร · O 4 เทอมนี้แม่จะจริงจัง ใครจะไปยกมือ · ขอให้พี่ลีโอมีความสุขกับโรงเรียนใหม่นะลูก #วันแรก · P P R ...โรงเรียนอรรถมิตร 221 ถ.พหลโยธิน ซ.37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2.โรงเรียนอรรถมิตร, B, T. 1022 · 6436 . L .เพลงอรรถมิตร สามัคคี โดยแปด ร.ร เอกชน ภาคใต้. นาดัล กาแมแล•2.3K •10 · 223 · G ...ปัจจุบันในโรงเรียนอรรถมิตรมีครูที่ดีหลงเหลืออยู่สักกี่คน? ทั้งครูไทยและครูเทศล้วนแล้วแต่เจ้าอารมณ์ ขาดทั้งเหตุและผล จนกระทั่งคำว่าจรรยาบรรณยังไม่รู้จัก นักเรียนหลายคนคงเห็นด้วยกับความคิดนี้ ...โรงเรียนอรรถมิตร · P เอกราช สุนทรโรจน์ โรงเรียนอรรถมิตร. · P J S โรงเรียนอรรถมิตร. · ทำหน้าที่ละกลับไปลุ้นพร้อมกัน#ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน.นักเรียนอรรถมิตรได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันก ารกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ ...